გუნდის შესახებ

 

პროექტს, „სოფლის განვითარების და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტში“ ახორციელებს ა.ა.ი.პ. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (Caritas Czech Republic in Georgia), ხორვატიის სოფლის განვითარების ქსელთან (HMRR) და PMC კვლევითი ცენტრთან პარტნიორობით.   პროექტის ადგილობრივი ოფისის გუნდის წევრები არიან: 

 

გიორგი მურვანიძე, ENPARD ხულო პროექტის მენეჯერი, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG),

giorgi.murvanidze@caritas.cz

 

 

 

გიორგი აბულაძე, ENPARD ხულო პროექტის სექტორული კოორდინატორი, (CCRG),

557 68 62 49,    giorgi.abuladze@caritas.cz

 

                                                                                                        

   ირაკლი აბულაძე, ENPARD ხულოს პროექტის მონიტორინგის ასისტენტი (CCRG),   

       irakli.abuladze@caritas.cz       

    

 

 

კახა ქებულაძე, ENPARD ხულო პროექტის, ოფის-ასისტენტი, (CCRG).

599 22 82 28, Kakhaber.kebuladze@caritas.cz  

 

 

 

       თამთა თავართქილაძე, ENPARD ხულო პროექტის LAG კოორდინატორი,

       PMC კვლევითი ცენტრი, 577 12 34 76, t.tavartkiladze@pmcg.ge

 

 

ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG)

ხულოს LAG-ში გაწევრიანებულია 112 პიროვნება, ამათგან 25 ქალი და 18 ახალგაზრდა.  წევრთა სექტორული გადანაწილება შემდეგნაირად გამოიყურება: 24.1% კერძო სექტორი, 49.1% სამოქალაქო სექტორი და 26.8% საჯარო სექტორი. 

მმართველი ჯგუფი შედგება 15 წევრისგან. ესენი არიან:

ნიკა წულუკიძე, ხულოს საკრებულოს წარმომადგენელი LAG-ში,591 98 99 93,nikusha.tsulukidze@gmail.com

გურამ აბულაძე, ხულოს მერიის წარმომადგენელი LAG-ში, 598 15 82 87,gurami0110@gmail.com

ტარიელ ბოლქვაძე, დეკანაშვილების ამაგი თავმჯდომარე,598 09 68 89,  t.bolkvadze58@gmail.com

რუსუდან შანთაძე, დეკანაშვილების ამაგი, 591 71 66 05, Shantadzerusudan123@gmail.com

ირმა შავაძე, ხულოს მერიის წარმომადგენელი დიდაჭარის თემში, 598 09 15 67, Shavadze.irma@gmail.com

ნინო ზოიძე, ექთანი,  598 09 23 83,  Zoidzenino1978@gmail.com 

ლელა ძირკვაძე, დეკანაშვილების ამაგი, 598 09 66 49, Dzirkvadzelela06@gmail.com

ჟუჟუნა შავაძე, საციხურის სკოლის პედაგოგი, 595 90 70 01,j.shavadze1968@gmail.com

ზვიად პაქსაძე, ხულოს მერიის წარმომადგენელი სოფელ კორტოხში,                                                              596 82 09 09,Dioknisistemi2015@gmail.com 

თენგიზ შავაძე, ფერმერი, 591 63 99 00,  tshavadze17@mail.ru

ზებურ იაკობაძე, სოფ ბეღლეთის სკოლის მასწავლებელი, 577 96 44 04,  zeburiiakobadze@gmail.com

როდამ შავაძე, დიდაჭარის ამაგი, 598 09 07 06, rodamshavadze@gmail.com

თამაზ გობაძე,  მერიის წარმომადგენელი სოფ. ირემაძეებში, 599 12 20 61, gobadzetamaz@gmail.com

სულხანი ფასანიძე, ქართული ცეკვების ქორეოგრაფი და დიდაჭარის ამაგის წევრი, 551 09 81 92, Pasanidze88@gmail.com

გიორგი აბულაძე, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი, ENPARD ხულოს პროექტის სექტორული კოორდინატორი, 557 68 62 49, giorgi.abuladze@caritas.cz

 

 

 

პარტნიორები