სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა გასაუბრების კალენდარი

25 მარტიდან ხულოს მუნიციპალიტეტის საგრანტო კონკურსის მონაწილეებს გასაუბრება ჩაუტარდებათ. 

გასაუბრებაზე მონაწილეს შეუძლია წარმოადგინოს საპრეზენტაციო მასალა პროექტის უკეთესად წარმოსაჩენად. გასაუბრებაზე პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა სასურველია, თუმცა არა სავალდებულო. გასაუბრების შედეგი მონაწილეს ეცნობება გასაუბრებიდან ორ სამუშაო დღეში. 

გთხოვთ იხილოთ გასაუბრების განრიგი

პარტნიორები