სოფლის განვითარების საგრანტო ეტაპის სრული საპროექტო განაცხადების კონკურსის შედეგები

პროექტის "სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტში" ფარგლებში გამოცხადებული საგრანტო ეტაპის სრული საპროექტო წინადადებების შეფასება დასრულდა. კონკურსის შედეგების ცხრილები გასაუბრებაზე გადასულთა და რეზერვთა სია იხილეთ ბმულში. 

პარტნიორები